...täällä

Hyveitä:

Oikeudenmukaisuus: 19
Lojaalisuus: 12
Viisaus: 12
Suhteellisuuden taju: 11
Kohtuullisuus: 10
Rakkaus: 10
Anteeksiantavaisuus: 8
Jalo joutilaisuus: 8
Hiljainen tieto: 7
Urhoollisuus: 4
Pyhä huolettomuus: 2
    Syntejä:

Murehtiminen: 11
Huumorintajuttomuus: 8
Vihamielisyys: 7
Ylpeys: 7
Kateus: 6
Tietämättömyys: 5
Välinpitämättömyys: 4
Ahneus: 3
Hengen velttous: 3
Hekumallisuus: 2
Vatsan palvonta: 1