PERUSKOULUN PÄÄTTÖTODISTUS


Äidinkieli.................... 10
Englanti...................... 10
Ruotsi........................ 10
Matematiikka.................. 10
Fysiikka ja kemia.............. 6
Biologia ja maantieto......... 10
Historia ja yhteiskuntaoppi... 10
Elämänkatsomustieto............ 8
Liikunta ja terveystieto...... 10
Musiikki....................... 7
Kotitalous..................... 7
Käsityö: tekstiilityö......... 10
Kuvataide...................... 6
Käytös ja huolellisuus........ 10

Keskiarvo.................... 8,9

Ja tämä täältä

Oikeasti en ole ollut noin hyvä koulussa,keskiarvo oli 7,2